Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 14 listopada 2018

  


AKTUALNOŚCI

 


                                                 ZAPROSZENIE NA V WARSZTATY 


AGENDA            Terim: 25 października 2018                   Miejsce: Kraków

zapraszamy na piątą edycję warsztatów Green Power Electronics, które odbędą się 25 października 2018 r. o godzinie12:00 w Tauron Arenie w Krakowie, ul. Stanisława Lema 7. Gościem specjalnym warsztatów będzie p. Roman Warchoł z Agencji Rozwoju Miasta S.A. – operatora Tauron Arena Kraków.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia projektu Green Power Electronics (GPE), najnowsza wersja roadmapy technologicznej oraz omówione zostaną programy pilotażowe realizowane przez członków konsorcjum. Ponadto przedstawiciel Agencji Rozwoju Miasta S. A. przedstawi koncepcję budowy „wyspy energetycznej” na bazie obiektu Tauron Arena. Będzie możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów pomiędzy firmami, a także z operatorem Tauron Areny.

 

KONTAKT: tel. +48 22 8510309


   09-03-2018 Ukończono specjalizację regionalną roadmapy technologicznej.

Zebraliśmy wkład od regionalnych partnerów projektu w regionie Morza Bałtyckiego dotyczący istotnych czynników wpływających na adopcję nowoczesnych technologii z zakresie zaawansowanej elektroenergetyki w firmach. Czyta j<więcej>


                                                                   CZWARTE WARSZTATY dot. projektu GPE


 KIGEiT wspólnie z Politechniką Warszawską (PW) przeprowadził czwarte warsztaty upowszechniające, aby omówić częściowe wyniki i status realizowanych projektów pilotażowych oraz podsumować główne wnioski z planu działania. Warsztaty odbyły się w dniu 6 marca w Warszawie, w Polsce, z udziałem około 30 uczestników z szerokiej gamy firm i instytutów badawczych z branży energetycznej i ICT.

Warsztaty odbywały się równolegle do corocznej konferencji FG TIME, która jest wspólnym projektem dwóch głównych izb handlowych dla branży cyfrowej w Polsce, tj. KIGEiT oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Celem jest kształtowanie specjalizacji polskiej branży cyfrowej, zgodnie z jej możliwościami i aspiracjami. Celem wszystkich poprzednich edycji Forum Ekonomicznego TIME było przedstawienie osiągnięć polskiego przemysłu i omówienie możliwych kierunków rozwoju branży ICT (elektronika, komunikacja, inteligentne sieci i technologie informacyjne).

Warsztaty otworzyli prezes KIGEiT Stefan Kamiński i wiceprezydent Jarosław Tworóg, przedstawiając krótkie wprowadzenie do głównych tematów GPE, koncentrując się na mapie drogowej, a następnie szczegółową prezentację Mariusza Sochackiego (PW) prezentującą techniczne aspekty projektów pilotażowych.

Firmy uczestniczące w warsztatach wyraziły zainteresowanie elementami półprzewodnikowymi, mającymi zastosowanie w urządzeniach do inteligentnego zarządzania mikroenergią (pojedyncze panele słoneczne, magazyn energii itp.). Rozmowy te były ważne z uwagi na trwającą w Polsce dyskusję o budowie 5G i ostatnich zmianach rządowych, które dotknęły sektor energetyczny w Polsce.

KIGEiT i PW zachęcały firmy podczas spotkania do angażowania się w bieżące projekty pilotażowe i oferowały możliwości konsultacyjne w swoim obszarze technicznym.

      


                                                                ZAPROSZENIE NA IV WARSZTATY 


AGENDA            Terim: 6 marca 2018                   Miejsce: Warszawa

zapraszamy w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie 12:00 do Hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63 do sali MR1 na IV edycję warsztatów w ramach 

Szczegółowe informacje o czwartej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>.
W wyniku pierwszych trzech edycji warsztatów, o których informowaliśmy wcześniej powstała scalona wersja roadmapy technologicznej, opisująca postępy we wdrażaniu zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego. Uwzględnia ona poprzednie wnioski z konsultacji z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki.
Podczas czwartej edycji warsztatów po krótce zaprezentujemy scaloną wersję roadmapy (do pobrania: <tutaj>), do której można nadal zgłaszać uwagi. Następnie w ramach kolejnego etapu projektu przedstawimy postępy we wdrażaniu programów pilotażowych, realizowanych obecnie przez członków konsorcjum.
Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach projektowych w celu pogłębienia wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwości konsultowania kwestii technologicznych z ekspertami międzynarodowymi.

KONTAKT: tel. +48 22 8510309


                                                                 TRZECIE WARSZTATY dot. projektu GPE


Trzecie warsztaty dotyczące roadmap opracowanej w ramach WP2 odbyły się 30 sierpnia 2017 r. W siedzibie KIGEiT. W przeciwieństwie do innych warsztatów uczestnicy składali się głównie z przedstawicieli nauki i mniejszej liczby firm. Uczestnicy brali już udział w poprzednich edycjach, dlatego byli zaznajomieni z celami projektu GPE i byli bardzo zainteresowani, aby zobaczyć zaktualizowany plan działania oraz omówić postępy w rozwiązywaniu barier, które spowalniają zastosowanie zaawansowanej elektroniki w Polsce.
Po oficjalnym przywitaniu Jarosława Tworoga i Stefana Kamińskiego, Mariusz Sochacki przedstawił szczegółową prezentację na temat zaktualizowanych działań GPE, które zawierały informacje o projektach pilotażowych.
Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Ministerstwa Cyfryzacji, która w dniu 29.06.2017 podpisała memorandum z 20 podmiotami branżowymi w celu stworzenia wspólnej polskiej strategii wdrożenia nowej sieci 5G. Ministerstwo przewiduje zakończenie prac nad dokumentem w I kwartale 2018 roku.
W dniu 19.09.2017 odbędzie się pierwsze spotkanie w celu identyfikacji tematów i grup roboczych. Członkowie KIGEiT są żywo zainteresowani wzięciem udziału w tych pracach.
Jednym z interesujących tematów poruszanych podczas warsztatów było to, że w październiku 2017 r. powstanie nowa grupa robocza KIGEiT, która skupi się na pompach ciepła. Członkowie grupy będą bardzo zainteresowani współpracą w ramach projektów GPE i osiągniętymi rezultatami.

          


                                                                      ZAPROSZENIE NA III WARSZTATY


AGENDA            Terim: 30 sierpnia 2017                   Miejsce: Warszawa

zapraszamy w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 13:00 do siedziby KIGEiT w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30 do sali 110 na III edycję warsztatów w ramach projektu Green Power Electronics. Szczegółowe informacje o trzeciej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>. O pracowane z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski w ramach pierwszej i drugiej edycji warsztatów, zostały przekazane jako wkład do "Roadmapy" technologicznej, opisującego stan wdrażania zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego). W ramach trzeciej edycji warsztatów zaprezentowana zostanie najnowsza (scalona) wersja roadmapy (do pobrania: <tu>) będzie też okazja do dyskusji nad tym dokumentem, a także przekażemy dodatkowe informacje o dalszych pracach w projekcie .
KONTAKT: tel. +48 22 8510309


                                                                DRUGIE WARSZTATY dot. projektu GPE 


Drugie warsztaty dotyczące roadmap opracowanej w ramach WP2 odbyły się 6 marca 2017 r. W Hotelu Hilton w Warszawie jako impreza uzupełniająca konferencję FG TIME - coroczne wydarzenie prezentujące osiągnięcia polskiego przemysłu i omawiające możliwe kierunki rozwoju sektorów ICT i Energoelektroniki z naciskiem na elektronikę, komunikację i technologie informacyjne. W warsztatach udział wzięło 62 uczestników.

Celem warsztatów było zidentyfikowanie i omówienie barier w zakresie wdrażania rozwiązań energoelektronicznych w ramach energii odnawialnej, e-mobilności, inteligentnych budynków oraz związanych zieloną energią aplikacji.

W warsztatach jako gość wziął udział podsekretarza stanu z Ministerstwa Energetyki  - p. Andrzej Piotrowski, który przedstawił generalną strategię Sektor energetycznego w Polsce. 

                 


                                                                 ZAPROSZENIE NA II WARSZTATY 


AGENDA               TERMIN: 6 marca 2017 r.                    Miejsce: Warszawa

II edycja warsztatów organizwoana w celu opracowania roadmapy technologicznej dla regionu Morza Bałtyckiego. 6 marca 2017 roku godz. 12:00, Hotel Hilton w Warszawie ul. Grzybowska 63 sala MR2 Warsztaty organizowane są w ramach projektu Green Power Electronics realizowanego przez KIGEiT w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION, a uczestniczy w nim 7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, oraz Szwecja). Tematem głównym II edycji warsztatów będzie dalsza dyskusja nad poniższymi zagadnieniami analizowanymi w ramach poprzedniej edycji:

  • Publiczne narzędzia do promowania wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (dostępne dofinansowanie krajowe, regulacje i polityka państwa, infrastruktura krajowa itp.);
  • Bariery dla wdrażania rozwiązań dla produktów i usług w energoelektronice (w szczególności dla OZE, e-mobilności i inteligentnych budynków oraz zielonej energetyce);
  • Perspektywy strategiczne w zakresie implementacji rozwiązań dla zaawansowanej energoelektroniki w Polsce
  • Inwestycje a konkurencyjność branży zaawansowanej energoelekroniki w Polsce (m.in. magazynowanie energii, VLC, przekształtniki mocy itp.)
  • Dochodowość energoelektroniki w łańcuchu dostaw w Polsce

Planujemy prezentację roadmapy oraz dyskusję otwartą prowadzoną przez p. Mariusza Sochackiego z Politechniki Warszawskiej oraz Stefana Kamińskiego z KIGEiT. Opracowane z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski w ramach pierwszej edycji warsztatów, zostały przekazane jako wkład do dokumentu (roadmapy technologicznej), opisującego stan wdrażania zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego). W ramach tej edycji warsztatów zaprezentowana zostanie po raz pierwszy scalona wersja roadmapy. Będzie też okazja wymiany informacji oraz dyskusji nad dokumentem.

KONTAKT: tel. +48 22 8510309


                                                         PIERWSZE WARSZTATY dot. projektu GPE  


Partner projektu Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) przeprowadziła pierwsze warsztaty roadmap celem omówienia głównych wymagań i barier związanych z szeroko rozumianą energoelektroniką.

KIGEiT zorganizowała pierwsze warsztaty dla interesariuszy dotyczące transnarodowej technologii i planu działania zaawansowanej energoelektroniki. Warsztaty odbyły się 29 listopada w Warszawie. Udział w spotkaniu wzięło ponad 50 uczestników reprezentujących firmy i instytuty badawcze związane z branża energetyczną i ICT.Warsztaty odbyły się w izbie reprezentacyjnej Senatu na Politechnice Warszawskiej i zostały otwarte przez Rektora Jana Szmidta. Andrzej Piotrowki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii przedstawił ogólną strategię rządu, punkt widzenia i podejście do sektora energetycznego w Polsce. Następnie uczestnicy dyskutowali na tematy związane z polityką, społeczeństwem i badaniami mającymi znaczenie dla optymalizacji regionalnego znaczenia roadmap.W ramach projektu Green PE opracowuje się roadmap dla całego regionu Morza Bałtyckiego oraz na szerszym poziomie w skali globalnej, która dostarcza informacji, takich jak wielkość rynku i wymagania. Konsolidacja wymagań, napędów i barier pozwala interesariuszom zobaczyć ogólną roadmap, zamiast ograniczać się do ich oddzielnych regionów. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowania zdolności w zakresie zarządzania technologią w MŚP, ponieważ zazwyczaj brakuje narzędzi do analizy biznesowej i procedur zarządzania, aby odpowiednio ocenić trendy technologiczne i rynkowe. 

 

         

 


                                                                         ZAPROSZENIE NA I WARSZTATY 


 AGENDA               TERMIN: 29 Listopada 2016 r.                  Miejsce: Warszawa

Warsztaty są organizowane w ramach projektu Green Power Electronics realizowanego przez KIGEiT w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION, a uczestniczy w nim 7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, oraz Szwecja). Tematem głównym warsztatów będzie dyskusja nad poniższymi zagadnieniami:

  • Publiczne narzędzia do promowania wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (dostępne dofinansowanie krajowe, regulacje i polityka państwa, infrastruktura krajowa itp.);
  • Bariery dla wdrażania rozwiązań dla produktów i usług w elektroenergetyce (w szczególności dla OZE, e-mobilności i inteligentnych budynków oraz zielonej energetyce);
  • Perspektywy strategiczne w zakresie implementacji rozwiązań dla zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce
  • Inwestycje a konkurencyjność branży zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (m.in. magazynowanie energii, VLC, przekształtniki mocy itp.)
  • Dochodowość elektroenergetyki w łańcuchu dostaw w Polsce

Planujemy dyskusję otwartą z wprowadzeniem p. Mariusza Sochackiego z Politechniki Warszawskiej oraz p. Jarosława Tworoga z KIGEiT. Opracowane w ramach dyskusji z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski, będą stanowiły wkład do dokumentu (tzw. roadmapy technologicznej), opisującego stan wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w rejonie Morza Bałtyckiego). Wnioski z dyskusji zostaną przekazane liderowi projektu w formie pisemnej.

Informacje ogólne o projekcie: Tematyka projektu: 1. Odnawialne źródła energii z ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. 2. Systemy zasilania elektrycznego jako rezerwowe źródła energii dla transportu i maszyn roboczych (samochody ciężarowe, dźwigi, transport szynowy) służące do zasilania elektrycznych napędów i urządzeń peryferyjnych. 3. System zasilania elektrycznego napięciem stałym (DC) dla inteligentnych budynków, który mógłby zastąpić zasilanie 230 VAC w systemach oświetleniowych oraz instalacjach inteligentnego budynku.

Cele ogólne projektu:  Przyspieszenie adopcji energooszczędnych rozwiązań Advanced Power Electronics (APE) w rejonie Morza Bałtyckiego (BSR).  Zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania świadomych decyzji dotyczących strategii badań i rozwoju, zarządzania technologią i inwestycjami związanymi z APE. Stworzenie unikalnej ponadnarodowej platformy wiedzy i współpracy dla APE.

KONTAKT: tel. +48 22 8510309

Najbliższe wydarzenia
NASI CZŁONKOWIE