Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 23 września 2018

  


AKTUALNOŚCI


   09-03-2018 Ukończono specjalizację regionalną roadmapy technologicznej.

Zebraliśmy wkład od regionalnych partnerów projektu w regionie Morza Bałtyckiego dotyczący istotnych czynników wpływających na adopcję nowoczesnych technologii z zakresie zaawansowanej elektroenergetyki w firmach. Czyta j<więcej>


                                                                   CZWARTE WARSZTATY dot. projektu GPE


 KIGEiT wspólnie z Politechniką Warszawską (PW) przeprowadził czwarte warsztaty upowszechniające, aby omówić częściowe wyniki i status realizowanych projektów pilotażowych oraz podsumować główne wnioski z planu działania. Warsztaty odbyły się w dniu 6 marca w Warszawie, w Polsce, z udziałem około 30 uczestników z szerokiej gamy firm i instytutów badawczych z branży energetycznej i ICT.

Warsztaty odbywały się równolegle do corocznej konferencji FG TIME, która jest wspólnym projektem dwóch głównych izb handlowych dla branży cyfrowej w Polsce, tj. KIGEiT oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Celem jest kształtowanie specjalizacji polskiej branży cyfrowej, zgodnie z jej możliwościami i aspiracjami. Celem wszystkich poprzednich edycji Forum Ekonomicznego TIME było przedstawienie osiągnięć polskiego przemysłu i omówienie możliwych kierunków rozwoju branży ICT (elektronika, komunikacja, inteligentne sieci i technologie informacyjne).

Warsztaty otworzyli prezes KIGEiT Stefan Kamiński i wiceprezydent Jarosław Tworóg, przedstawiając krótkie wprowadzenie do głównych tematów GPE, koncentrując się na mapie drogowej, a następnie szczegółową prezentację Mariusza Sochackiego (PW) prezentującą techniczne aspekty projektów pilotażowych.

Firmy uczestniczące w warsztatach wyraziły zainteresowanie elementami półprzewodnikowymi, mającymi zastosowanie w urządzeniach do inteligentnego zarządzania mikroenergią (pojedyncze panele słoneczne, magazyn energii itp.). Rozmowy te były ważne z uwagi na trwającą w Polsce dyskusję o budowie 5G i ostatnich zmianach rządowych, które dotknęły sektor energetyczny w Polsce.

KIGEiT i PW zachęcały firmy podczas spotkania do angażowania się w bieżące projekty pilotażowe i oferowały możliwości konsultacyjne w swoim obszarze technicznym.

      


                                                                ZAPROSZENIE NA IV WARSZTATY 


AGENDA            Terim: 6 marca 2018                   Miejsce: Warszawa

zapraszamy w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie 12:00 do Hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63 do sali MR1 na IV edycję warsztatów w ramach 

Szczegółowe informacje o czwartej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>.
W wyniku pierwszych trzech edycji warsztatów, o których informowaliśmy wcześniej powstała scalona wersja roadmapy technologicznej, opisująca postępy we wdrażaniu zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego. Uwzględnia ona poprzednie wnioski z konsultacji z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki.
Podczas czwartej edycji warsztatów po krótce zaprezentujemy scaloną wersję roadmapy (do pobrania: <tutaj>), do której można nadal zgłaszać uwagi. Następnie w ramach kolejnego etapu projektu przedstawimy postępy we wdrażaniu programów pilotażowych, realizowanych obecnie przez członków konsorcjum.
Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach projektowych w celu pogłębienia wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwości konsultowania kwestii technologicznych z ekspertami międzynarodowymi.

KONTAKT: tel. +48 22 8510309


                                                                 TRZECIE WARSZTATY dot. projektu GPE


Trzecie warsztaty dotyczące roadmap opracowanej w ramach WP2 odbyły się 30 sierpnia 2017 r. W siedzibie KIGEiT. W przeciwieństwie do innych warsztatów uczestnicy składali się głównie z przedstawicieli nauki i mniejszej liczby firm. Uczestnicy brali już udział w poprzednich edycjach, dlatego byli zaznajomieni z celami projektu GPE i byli bardzo zainteresowani, aby zobaczyć zaktualizowany plan działania oraz omówić postępy w rozwiązywaniu barier, które spowalniają zastosowanie zaawansowanej elektroniki w Polsce.
Po oficjalnym przywitaniu Jarosława Tworoga i Stefana Kamińskiego, Mariusz Sochacki przedstawił szczegółową prezentację na temat zaktualizowanych działań GPE, które zawierały informacje o projektach pilotażowych.
Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Ministerstwa Cyfryzacji, która w dniu 29.06.2017 podpisała memorandum z 20 podmiotami branżowymi w celu stworzenia wspólnej polskiej strategii wdrożenia nowej sieci 5G. Ministerstwo przewiduje zakończenie prac nad dokumentem w I kwartale 2018 roku.
W dniu 19.09.2017 odbędzie się pierwsze spotkanie w celu identyfikacji tematów i grup roboczych. Członkowie KIGEiT są żywo zainteresowani wzięciem udziału w tych pracach.
Jednym z interesujących tematów poruszanych podczas warsztatów było to, że w październiku 2017 r. powstanie nowa grupa robocza KIGEiT, która skupi się na pompach ciepła. Członkowie grupy będą bardzo zainteresowani współpracą w ramach projektów GPE i osiągniętymi rezultatami.

          


                                                                      ZAPROSZENIE NA III WARSZTATY


AGENDA            Terim: 30 sierpnia 2017                   Miejsce: Warszawa

zapraszamy w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 13:00 do siedziby KIGEiT w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30 do sali 110 na III edycję warsztatów w ramach projektu Green Power Electronics. Szczegółowe informacje o trzeciej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>. O pracowane z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski w ramach pierwszej i drugiej edycji warsztatów, zostały przekazane jako wkład do "Roadmapy" technologicznej, opisującego stan wdrażania zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego). W ramach trzeciej edycji warsztatów zaprezentowana zostanie najnowsza (scalona) wersja roadmapy (do pobrania: <tu>) będzie też okazja do dyskusji nad tym dokumentem, a także przekażemy dodatkowe informacje o dalszych pracach w projekcie .
KONTAKT: tel. +48 22 8510309


                                                                DRUGIE WARSZTATY dot. projektu GPE 


Drugie warsztaty dotyczące roadmap opracowanej w ramach WP2 odbyły się 6 marca 2017 r. W Hotelu Hilton w Warszawie jako impreza uzupełniająca konferencję FG TIME - coroczne wydarzenie prezentujące osiągnięcia polskiego przemysłu i omawiające możliwe kierunki rozwoju sektorów ICT i Energoelektroniki z naciskiem na elektronikę, komunikację i technologie informacyjne. W warsztatach udział wzięło 62 uczestników.

Celem warsztatów było zidentyfikowanie i omówienie barier w zakresie wdrażania rozwiązań energoelektronicznych w ramach energii odnawialnej, e-mobilności, inteligentnych budynków oraz związanych zieloną energią aplikacji.

W warsztatach jako gość wziął udział podsekretarza stanu z Ministerstwa Energetyki  - p. Andrzej Piotrowski, który przedstawił generalną strategię Sektor energetycznego w Polsce. 

                 


                                                                 ZAPROSZENIE NA II WARSZTATY 


AGENDA               TERMIN: 6 marca 2017 r.                    Miejsce: Warszawa

II edycja warsztatów organizwoana w celu opracowania roadmapy technologicznej dla regionu Morza Bałtyckiego. 6 marca 2017 roku godz. 12:00, Hotel Hilton w Warszawie ul. Grzybowska 63 sala MR2 Warsztaty organizowane są w ramach projektu Green Power Electronics realizowanego przez KIGEiT w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION, a uczestniczy w nim 7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, oraz Szwecja). Tematem głównym II edycji warsztatów będzie dalsza dyskusja nad poniższymi zagadnieniami analizowanymi w ramach poprzedniej edycji:

  • Publiczne narzędzia do promowania wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (dostępne dofinansowanie krajowe, regulacje i polityka państwa, infrastruktura krajowa itp.);
  • Bariery dla wdrażania rozwiązań dla produktów i usług w energoelektronice (w szczególności dla OZE, e-mobilności i inteligentnych budynków oraz zielonej energetyce);
  • Perspektywy strategiczne w zakresie implementacji rozwiązań dla zaawansowanej energoelektroniki w Polsce
  • Inwestycje a konkurencyjność branży zaawansowanej energoelekroniki w Polsce (m.in. magazynowanie energii, VLC, przekształtniki mocy itp.)
  • Dochodowość energoelektroniki w łańcuchu dostaw w Polsce

Planujemy prezentację roadmapy oraz dyskusję otwartą prowadzoną przez p. Mariusza Sochackiego z Politechniki Warszawskiej oraz Stefana Kamińskiego z KIGEiT. Opracowane z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski w ramach pierwszej edycji warsztatów, zostały przekazane jako wkład do dokumentu (roadmapy technologicznej), opisującego stan wdrażania zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego). W ramach tej edycji warsztatów zaprezentowana zostanie po raz pierwszy scalona wersja roadmapy. Będzie też okazja wymiany informacji oraz dyskusji nad dokumentem.

KONTAKT: tel. +48 22 8510309


                                                         PIERWSZE WARSZTATY dot. projektu GPE  


Partner projektu Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) przeprowadziła pierwsze warsztaty roadmap celem omówienia głównych wymagań i barier związanych z szeroko rozumianą energoelektroniką.

KIGEiT zorganizowała pierwsze warsztaty dla interesariuszy dotyczące transnarodowej technologii i planu działania zaawansowanej energoelektroniki. Warsztaty odbyły się 29 listopada w Warszawie. Udział w spotkaniu wzięło ponad 50 uczestników reprezentujących firmy i instytuty badawcze związane z branża energetyczną i ICT.Warsztaty odbyły się w izbie reprezentacyjnej Senatu na Politechnice Warszawskiej i zostały otwarte przez Rektora Jana Szmidta. Andrzej Piotrowki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii przedstawił ogólną strategię rządu, punkt widzenia i podejście do sektora energetycznego w Polsce. Następnie uczestnicy dyskutowali na tematy związane z polityką, społeczeństwem i badaniami mającymi znaczenie dla optymalizacji regionalnego znaczenia roadmap.W ramach projektu Green PE opracowuje się roadmap dla całego regionu Morza Bałtyckiego oraz na szerszym poziomie w skali globalnej, która dostarcza informacji, takich jak wielkość rynku i wymagania. Konsolidacja wymagań, napędów i barier pozwala interesariuszom zobaczyć ogólną roadmap, zamiast ograniczać się do ich oddzielnych regionów. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowania zdolności w zakresie zarządzania technologią w MŚP, ponieważ zazwyczaj brakuje narzędzi do analizy biznesowej i procedur zarządzania, aby odpowiednio ocenić trendy technologiczne i rynkowe. 

 

         

 


                                                                         ZAPROSZENIE NA I WARSZTATY 


 AGENDA               TERMIN: 29 Listopada 2016 r.                  Miejsce: Warszawa

Warsztaty są organizowane w ramach projektu Green Power Electronics realizowanego przez KIGEiT w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION, a uczestniczy w nim 7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, oraz Szwecja). Tematem głównym warsztatów będzie dyskusja nad poniższymi zagadnieniami:

  • Publiczne narzędzia do promowania wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (dostępne dofinansowanie krajowe, regulacje i polityka państwa, infrastruktura krajowa itp.);
  • Bariery dla wdrażania rozwiązań dla produktów i usług w elektroenergetyce (w szczególności dla OZE, e-mobilności i inteligentnych budynków oraz zielonej energetyce);
  • Perspektywy strategiczne w zakresie implementacji rozwiązań dla zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce
  • Inwestycje a konkurencyjność branży zaawansowanej elektroenergetyki w Polsce (m.in. magazynowanie energii, VLC, przekształtniki mocy itp.)
  • Dochodowość elektroenergetyki w łańcuchu dostaw w Polsce

Planujemy dyskusję otwartą z wprowadzeniem p. Mariusza Sochackiego z Politechniki Warszawskiej oraz p. Jarosława Tworoga z KIGEiT. Opracowane w ramach dyskusji z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki wnioski, będą stanowiły wkład do dokumentu (tzw. roadmapy technologicznej), opisującego stan wdrażania zaawansowanej elektroenergetyki w rejonie Morza Bałtyckiego). Wnioski z dyskusji zostaną przekazane liderowi projektu w formie pisemnej.

Informacje ogólne o projekcie: Tematyka projektu: 1. Odnawialne źródła energii z ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. 2. Systemy zasilania elektrycznego jako rezerwowe źródła energii dla transportu i maszyn roboczych (samochody ciężarowe, dźwigi, transport szynowy) służące do zasilania elektrycznych napędów i urządzeń peryferyjnych. 3. System zasilania elektrycznego napięciem stałym (DC) dla inteligentnych budynków, który mógłby zastąpić zasilanie 230 VAC w systemach oświetleniowych oraz instalacjach inteligentnego budynku.

Cele ogólne projektu:  Przyspieszenie adopcji energooszczędnych rozwiązań Advanced Power Electronics (APE) w rejonie Morza Bałtyckiego (BSR).  Zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania świadomych decyzji dotyczących strategii badań i rozwoju, zarządzania technologią i inwestycjami związanymi z APE. Stworzenie unikalnej ponadnarodowej platformy wiedzy i współpracy dla APE.

KONTAKT: tel. +48 22 8510309

Najbliższe wydarzenia
NASI CZŁONKOWIE